Alvleesklierkanker, kanker komt van de naam ‘cancer’ dat in het latijn ‘kreeft’ betekent. De naam is ontstaan omdat de bloedvaten rondom de tumor op kreeftenpootjes lijken. Daarom is het logo van KWF een kreeftachtige. De wetenschappelijke naam voor kanker is neoplasma maglinum. Het is een aandoening die ontstaat wanneer een cel veranderd van binnen. De cel stopt dan niet meer met delen zoals normale cellen. Hij maakt andere cellen om zich heen kapot wat voor veel schade kan zorgen.

Kanker is een aandoening die veel mensen jaarlijks het leven kost. In 2008 was het zelfs doodsoorzaak nummer 1. Vaak moet men als behandeling chemotherapie of bestraling ondergaan. Symptomen kunnen van soort tot soort verschillen. De behandeling van de symptomen verschilt ook per soort kanker. Toch kunnen ook een aantal symptomen overeen komen.

Alvleesklierkanker

Alvleesklier kanker is een soort kanker dat begint in de alvleesklier. Alvleesklierkanker is de nummer 4 doodsoorzaak van de kankersoorten in Nederland. In 2009 stierven 2.379 mensen aan alvleesklierkanker. Alvleesklierkanker is niet de meest voorkomende soort kanker. In 2008 werd alvleesklierkanker bij 957 vrouwen geconstateerd en nog minder bij mannen. Dit aantal is wel stijgende, maar de vraag is of het daarmee ook meer voorkomt of  juist beter te ontdekken is.

Alvleesklierkanker wordt vaak pas laat ontdekt. Dit komt omdat de klachten in veel gevallen vaag zijn. Het stadium en de soort alvleesklierkanker bepaalt de overlevingskans. Van de patiënten die op tijd zijn voor een operatie leeft ongeveer 20% nog 5 jaar. Overlevingskansen kunnen echter nooit over een groep worden uitgesproken. Als u deze informatie echt wilt weten zou u met uw behandelend arts moeten overleggen.

 

Tumoren

Tumor is het Latijnse woord voor zwelling. In het dagelijkse leven wordt er vaak kankergezwellen mee bedoeld. Volgens de geneeskunde kan er daarom ook beter het woord neoplasme gebruikt worden om kankergezwellen aan te geven. Tumoren kunnen goedaardig en kwaadaardig zijn, in het laatste geval gaat het dan om een kankergezwel.

Kwaadaardige tumoren ontstaan door mutaties aan het DNA. Mutaties zijn veranderingen aan het DNA van de lichaamscel waardoor deze cel bijvoorbeeld ongeremd gaat delen. Er kan op veel verschillende plaatsen veranderingen aan het DNA plaats vinden in een lichaamscel. Er zijn twee genen in ons DNA die extra gevoelig zijn voor veranderingen, de oncogenen en de tumor suppressie genen. De mutatie aan deze twee verschillende genen kan zorgen voor het veranderen van een lichaamscel naar een kankercel. Er kan echter ook op andere plaatsen een verandering plaats vinden in het DNA waardoor een lichaamscel veranderd in een tumor.

Het lichaam heeft veel manieren om deze veranderingen tegen te gaan, met als laatste redmiddel dat de lichaamscel zelfmoord pleegt. Als de cel dit niet doet dan kan hij verder groeien en delen en de cellen die uit die deling komen hebben dan dezelfde mutaties aan het DNA als de ‘moeder’ cel.

Levensverwachting

De levensverwachting hangt af van vele verschillende factoren. Deze factoren zijn per persoon verschillend en kunnen daarom ook nooit over het algemeen gezegd worden. Als men praat op internet over levensverwachtingen zal dit over zeer specifieke gevallen gaan, of over het algemeen als gemiddelde.

 

Symptomen

De symptomen van alvleesklier hangen af van een aantal dingen. De verschillende klachten kunnen afhangen van:

  1. De plaats   De plaats van de tumor bepaalt hoe snel de klachten voelbaar worden. Als de tumor bij de twaalfvingerige darm zit dan zullen de klachten sneller gevoeld worden.
  2. De grote   De grote heeft ook invloed op wanneer de symptomen zichtbaar worden. Hoe groter de tumor, hoe groter de kans dat de tumor gevonden wordt.
  3. De verspreiding   Wanneer een tumor is uitgezaaid naar andere organen zal dit ervoor zorgen dat de klachten sneller gevoeld worden.

Over het algemeen zijn de symptomen van alvleesklierkanker vaag. Het zijn klachten die ook voor andere ziekten kunnen gelden zoals een alvleesklierontsteking. Verschillende symptomen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Zeurende pijn in de buurt van de maag
  • Verstoord ontlastingspatroon
  • Verminderde eetlust
  • Gewichtsverlies
  • Lees meer over alvleesklierkanker symptomen

Alvleesklierkanker is dus een vervelende aandoening. Net als andere soorten kanker vertoond het een aantal verschillende symptomen. Alvleesklierkanker is lastig te ontdekken en daarom heeft het tot nu toe nog zo’n hoog sterfte cijfer. Deze soort kanker komt niet veel voor in Nederland. Als je van mening bent dat de symptomen overeen komen neem dan contact op met een arts.